Strada Domnească, nr. 47
Galati, ROMÂNIA

+40 336 130 214
+40 744 276 267

cercetare@ugal.ro

Regulament

Art.1. Salonul UGAL INVENT 2021 este organizat de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și partenerii săi și se va desfășura la Galați, în perioada 10-12 noiembrie 2021. Editia UGAL INVENT de anul acesta va avea loc online.
Art. 2. La Salonul UGAL INVENT pot participa atât persoane fizice, cât și societăți comerciale, întreprinderi, asociații, universități, organisme private sau de stat, care prezintă invenții protejate de un titlu de proprietate intelectuală, care au fost obținute cu cel mult 5 ani în urmă, cererile de brevet și MSc, PhD sau alte proiecte de cercetare.
Art.3. Salonul UGAL INVENT admite înscrierea invențiilor din următoarele domenii:
 • - Mecanică - Motoare - Mașini - Utilaje - Procedee industriale - Metalurgie
 • - Informatică - Calculatoare - Electronică - Electricitate - Mijloace de comunicare
 • - Instalații sanitare - Instalații de ventilare - Instalații de încălzire și răcire
 • - Alimente pentru sănătate și biotehnologii aplicate
 • - Alimente - Băuturi - Cosmetice - Materiale pentru igienă - Medicamente
 • - Medicină - Chirurgie - Ortopedie
 • - Metode și materiale pentru învățământ
 • - Mijloace de transport - Automobile - Nave - Avioane
 • - Agricultură - Horticultură - Grădinărit
 • - Sport - Petrecerea timpului liber
 • - Publicitate - Imprimerie - Ambalaje - Ambalare
 • - Protecția mediului - Energie
 • - Materiale, materiale avansate, biomateriale și nanomateriale
Art.4. Invențiile pot fi expuse sub formă de exemplare demonstrative sau comerciale, prototipuri, machete, planuri, desene, fotografii, texte.
Art.5. Invențiile vor fi prezentate în Catalogul Salonului UGAL INVENT, care va fi disponibil on-line la adresa:   www.invent.ugal.ro   În catalogul oficial, invențiile vor fi grupate în funcție de domeniul în care au fost înscrise.
Art.6. Pentru a participa la Salonul UGAL INVENT, expozanţii trebuie să completeze un formular de înscriere, care are rol de cerere de participare, cu invenţia, inovaţia sau cercetarea pe care doresc să o expună. Se va depune câte un formular pentru fiecare dintre cele de mai sus care se doresc a fi prezentate. Cererile se trimit la Secretariatul Salonului şi vor fi onorate în ordinea înregistrării lor, în funcţie de locurile disponibile. Nu intră în competiţie şi nu sunt evaluate de Juriul Salonului UGAL INVENT posterele care prezintă temele înscise în competiţie, în absenţa expozanţilor care au făcut înregistrarea.
Art. 7. Comitetul de organizare anunță solicitantul dacă cererea de participare i-a fost aprobată prin intermediul Secretariatului Salonului UGAL INVENT. Cu această ocazie, Secretariatul Salonului UGAL INVENT trimite expozantului și instrucțiuni generale legate de data de montare și demontare a standului, modalitățile de expediere și transport ale invențiilor (dacă este cazul), programul salonului, programul de jurizare și de premiere.
Art. 8. Textul care descrie invenția și apare în Catalogul Salonului UGAL INVENT este redactat în limba română / engleză. Responsabilitatea corectitudinii textului aparține expozantului.
Art.9. Un serviciu de supraveghere va fi disponibil pe toată durata Salonului UGAL INVENT. Comitetul de organizare al Salonului UGAL INVENT își declină responsabilitatea privind pierderile, furturile, deteriorările cauzate de incendii, accidentele suferite de persoanele participante la Salon, care pot surveni în perioada de desfășurare a Salonului.
Art.10. Prin simpla înscriere la Salon, expozantul se angajează să expună invenția în perioada care-i va fi indicată prin instrucțiunile trimise de Secretariatul Salonului. Nicio invenție nu va putea fi îndepărtată din expoziție înainte de închiderea evenimentului.
aaaaaaaaaaaaiii