Strada Domnească, nr. 47
Galati, ROMÂNIA

+40 336 130 214
+40 744 276 267

nicoleta.stanciu@ugal.ro

Juriu
Președintele juriului
     Emil CEANGĂ - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Membri:
     Elena SCUTELNICU, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
     Constantin APETREI, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
     Gabriela RÎPEANU, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
     Valerian DOROGAN, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău
     George TEODORESCU, DAC Ecosystem for Integral Innovation, Germania
     Andrei Victor SANDU, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași / Forumul Inventatorilor Români

aaaaaaaaaaaaiii